فرم های مورد نیاز دانشجویان غیرایرانی و انتقالی خارج از کشور

-اطلاعیه بیمه حوادث دانشجویان غیر ایرانی pdf

ـ واحدهای مربوط به تسویه حساب سیستمی دانشجویان فارغ التحصیل، انتقالی و  pdf ...

-اطلاعیه تمدید اقامت و صدور روادید خروج دانشجویان غیر ایرانی        pdf

-اطلاعیه صدور گذرنامه و ویزای تحصیلی    pdf

-اطلاعیه تخفیف شهریه تحصیلی دانشجویان غیرایرانی    pdf

ـ واحدهای مربوط به تسویه حساب سیستمی دانشجویان   pdf

ـ مراحل بررسی تقاضای پذیرش بدون آزمون داوطلبین غیرایرانی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد  pdf

ـ مدارک مورد نیاز جهت پذیرش بدون آزمون اتباع خارجی      pdf

- مدارک لازم جهت ثبت نام قطعی و شروع به تحصیل اتباع خارجی  pdf

-اطلاعیه مربوط به شهریه دانشجویان غیرایرانی  pdf

ـ مدارک مورد نیاز جهت پذیرش دانشجویان انتقالی از خارج از کشور   pdf

ـ آیین نامه پذیرش دانشجویان انتقالی از خارج از کشور  pdf 

ـ اطلاعیه انتقال دانشجویان از خارج به داخل   pdf

ـ سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم جهت انتقال دانشجویان از خارج به داخل: اینجا کلیک کنید

    فرم های مربوطه:

ـ فرم درخواست ادامه تحصیل مقطع کارشناسی   pdf   

ـ فرم درخواست ادامه تحصیل مقطع تحصیلات تکمیلی  pdf 

ـ لیست رشته های دانشگاه کاشان   pdf